Global Impact - "Bizleri Evrim De?il, Allah Yaratt?."
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

"Bizleri Evrim De?il, Allah Yaratt?." - 27.09.2008
Almanya/Sddeutsche Zeitung

 

 

 

 

1,1 milyon okuyucusuyla Almanya"n?n en byk gazetelerinden Sddeutsche Zeitung, 27 Eyll 2008 tarihli bask?s?ndaki bir haberinde, Say?n Adnan Oktar"?n al??malar?yla ilgili ?unlar? aktard?:

Adnan Oktar beyaz ipek tak?m giymekten ok ho?lan?yor ve Ahir Zaman’?n ok yak?n oldu?una inan?yor. "Daha nce a?kl??a kavu?mayan konular vard?" diyor ve bu yzden Harun Yahya mstear ad?yla 200’n zerinde kitap yazd???n? sylyor. Mesaj? ise ?u: "Evrim olsayd?, Kuran’da yer al?rd?."

Oktar Darwinizm’in ktlk kaynakl? oldu?unu d?nyor. Dahas? komnizmin, masonlu?un ve terrizmin ortaya ?k???nda sulu olan?n Darwinizm oldu?unu d?nyor. Trk Oktar kendisini Mslman Yarat?l???lar?n ncs olarak gryor ve ?yle diyor: "Bizleri evrim de?il, Allah yaratt?."

... Dawkins sitesinde Oktar’?n Yarat?l?? Atlas? ile ilgili yazmadan nce Oktar, Avrupa’daki okullara ve gazetecilere kitab?n? yollam??t?.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press