Global Impact - Mslman Akademisyenler ve ?renciler Darwin'in Teorisi'ne Kar?? ?k?yorlar
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

Mslman Akademisyenler ve ?renciler Darwin'in Teorisi'ne Kar?? ?k?yorlar - 17.11.2009
?ngiltere/The Times

?ngiltere"nin tan?nm?? gnlk gazetelerinden The Times gazetesinin 17 Kas?m 2009 tarihli internet sayfas?nda "Mslman Akademisyenler ve ?renciler Darwin’in Teorisine Kar?? ?k?yorlar" ba?l?kl? bir haber yer ald?. Haberde Yarat?l??? anlatan internet sitelerinin etkisine ve ?slam dnyas?nda anti-Darwinist al??malar? yrten tek isim olarak Harun Yahya"ya dikkat ekildi:

Dn dzenlenen bilimsel bir konferansta belirtildi?i gibi birok lkede Mslmanlar... g?derek daha fazla artan b?r ?ek?lde Darw?n’?n evr?m teor?s?n? redded?yorlar...

Snni Mslman olan Dr. Guessoum:... "Evr?m?n kabul ed?lme oranI ve evr?m?n ?ret?lmes? d?nces? ?nanIlmaz derecede zayIf." diye belirtti. "Bu kadar e?itimli insan?n evrimi neden reddetti?ini merak ettim. Hatta evr?m?n b?l?msel b?lg? olarak okutulmasInI b?le redded?yorlar."

Geen sene bir Mslman Yarat?l???... Adnan Oktar, evr?m? ?spat eden tek b?r fos?l get?rene 4,4 tr?lyon paund tekl?f ett?.


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press