Global Impact - ?mtihan?n S?rr?
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

?mtihan?n S?rr? - 
/

?nsan, dünyada bulundu?u sürece ahirete yönelik bir s?nav ya?amakta ve bu konuda gösterdi?i çabayla denenmektedir. ?nsan bu süre boyunca dü?ünmek, Rabbimizi tan?mak, O'nun hükümlerine uymak ve O'nun r?zas?n? aramakla sorumludur. bir deneme oldu?unu bilmek, her olay? ne?e ve ?evkle kar??lamak ise, mümiHer?eyin Rabbimizden gelen nlere has olan bir s?rd?r. Bu sesli anlat?mda dünya hayat?nda ya?ad???m?z imtihan?n s?rlar? anlat?lmaktad?r.
 


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press