Global Impact - If?l Yat?r?m ?irketi
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

If?l Yat?r?m ?irketi  - Gianluigi Gabett

?TALYA, IFIL YATIRIM ??RKET?

BA?KAN


17 Eyll 2007

Harun Yahya’n?n yazm?? oldu?u son derece gzel Yarat?l?? Atlas?’n? teslim ald?m.

Yazar?n, tm al??malar?nda her trl ?iddet ieren d?nceye kar?? mcadele etmeyi hedefleyen bir d?nce yap?s?n? grev edindi?ini gryorum ve bu vesileyle en iten ve samimi te?ekkrlerimi dile getirmek istiyorum.

Yeniden te?ekkr ediyor ve en derin sayg?lar?m? sunuyorum.

Gianluigi Gabetti


Post To MySpace! Share To FriendFeed
Click for Letters of Appreciation